Robin houdt zorg beschikbaar

Robin draagt zorg voor het inzetten, ontwikkelen, werven, opleiden en doorstromen van professionals binnen de eerste- en tweedelijnszorg van Nederland.

Vraag meer informatie aan

Door de toenemende zorgvraag staat de beschikbare arbeidscapaciteit binnen de huisartsenzorg onder druk. Dit vraagt om landelijk beschikbare oplossingen die voorzien in de behoefte op de werkvloer. Nu, maar ook voor de toekomst. Robin optimaliseert de beschikbare capaciteit in een regio door (toekomstige) professionals op te leiden, te ontwikkelen, in te zetten en te laten doorstromen binnen zowel de eerste- als tweedelijnszorg van Nederland.

Wil jij ook deel uitmaken
van ons team?

Draag zorg met Robin.

Over-Robin

Robin draagt zorg

Robin houdt zorg beschikbaar. In welke vorm? Dit is afhankelijk van de vraag. Zo kan Robin bemiddelen in banen en projecten, trainees en herintreders begeleiden, zij-instromers opleiden én/of vaste medewerkers van Robin inzetten. Robin draagt zorg voor datgeen dat nodig en gewenst is.

Meer weten wat Robin zowel voor een gehele regio als voor een individuele huisartsenpraktijk kan betekenen?

Lees meer over Robin

Robin

  • Robin brengt vraag en aanbod samen
  • Medewerkers van Robin zijn betrokken, bevlogen en deskundig
  • Robin werkt regionaal samen met huisartsenorganisaties, maar is landelijk beschikbaar voor elke huisartsenpraktijk
Doe een aanvraag

Ervaringen met Robin

Robin brengt de zorgvraag en zorgaanbod samen in een zorglandschap met blijvende personeelstekorten en toenemende, complexere zorgvragen.

Robin draagt zorg - Wit - 01