Terug naar overzicht

Stagepunt Midden-Brabant slaat
brug tussen opleiding en praktijk

Het is tijd voor actie. De arbeidsmarkt van ondersteunend personeel in de huisartsenzorg is in een snel tempo krapper geworden.

Mede door de complexer wordende zorgvraag en de vergrijzing van hetpersoneelsbestand neemt de krapte de komende jaren verder toe. Als er niet voldoende ondersteunend personeel wordt opgeleid, komt de continuïteit van de huisartsenzorg in het gedrang. Om deze reden hebben wij samen met RCH Midden-Brabant, LHV-kring, Huisartsenposten Midden-Brabant, SBB en ROC Tilburg, het regionaal stagebureau Stagepunt Midden-Brabant opgezet.

“Middels Stagepunt Midden-Brabant willen we naast het ondersteunen van huisartsen ook een aantal uitdagingen ‘tackelen’, waaronder de beschikbaarheid van voldoende opleidingscapaciteit, het voorkomen van uitstroom en het borgen van de continuïteit.”