Terug naar overzicht

Hoe houden we de huisartsenzorg in een blijvende krappe arbeidsmarkt beschikbaar?

Korte en lange termijn oplossingen uitgelicht.

In alle zorgbranches groeit de werkgelegenheid de laatste jaren. Onder meer door vergrijzing, maar ook door investering van de overheid in de kwaliteit van de zorg. Beschikbare prognoses gaan uit van verdere groei in de toekomst. Een toenemende groei, vraagt onder andere om meer professionals in de zorgbranche. In de gehele zorgbranche ervaren werkgevers momenteel echter grote wervingsproblemen.

We geven in deze whitepaper een duidelijk beeld over de huidige en toekomstige arbeidsmarkt van de huisartsenzorg. Hoe ontstaan de knelpunten op de arbeidsmarkt? Wat zijn de gevolgen hiervan? En welke maatregelen op zowel korte als lange termijn kunnen er worden getroffen om de huisartsenzorg beschikbaar te houden?