Over Robin

Certificeringen van Robin

De focus van Robin ligt altijd op het bereiken van een zo hoog mogelijke kwaliteit. Daar horen uiteraard ook kwaliteitskeurmerken en certificeringen bij, zoals een lidmaatschap bij de ABU en registratie bij de NEN-4400-1 en NIRPA.

ABU lidmaatschap

Wij zijn lid van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). De ABU is een belangenbehartiger van de uitzendondernemingen in Nederland.

NEN-4400-1 certificering

Dit is een nationale norm die eisen stelt aan Nederlandse bedrijven met betrekking tot de afdracht van belastingen en sociale premies en het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland. Het doel van de norm is het risico voor opdrachtgevers op bijvoorbeeld boetes van de Belastingdienst en andere overheidsinstanties te beperken.

SNA-keurmerk

Het SNA-keurmerk geeft aan dat we voldoen aan de gestelde eisen in het SNA-schema. De SNA-norm is ontwikkeld voor Nederlandse en buitenlandse ondernemingen in Nederland die arbeid ter beschikking stellen en/of werk aannemen. Het keurmerk is er om risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken.

VRO Certification

Twee keer per jaar worden we gecontroleerd door de VRO. Zij controleren volgens de normen van de NEN-4400-01. Deze norm staat voor strenge kwaliteitseisen waaraan een bedrijf moet voldoen om haar opdrachtgevers te borgen voor boetes of naheffingen inzake de Wet ketenaansprakelijkheid.

G-rekening

Voor afdrachten van loonbelasting en sociale premies werken we met een zogenaamde G-rekening. Een G-rekening is een geblokkeerde rekening die u als opdrachtgever de zekerheid geeft dat u bent gevrijwaard van uw aansprakelijkheid voor betaling van loonbelasting en sociale premies.

WKA-verklaringen

Maandelijks geeft de Belastingdienst een verklaring betalingsgedrag omzetbelasting en loonheffingen af. Deze verklaringen tonen aan dat onze organisatie alle omzetbelasting en loonheffingen over de voorgaande periode heeft betaald. Vraag altijd om de meest recente verklaringen, wanneer u met een payrollbedrijf in zee gaat. De meest recente WKA-verklaringen van Robin Zorg B.V. vindt u onderstaand.