Robin in de praktijk

Detachering met de mogelijkheid en intentie tot overname

Vraag informatie aan

Naast detachering en werving en selectie biedt Robin ook een tussenoplossing: detachering met de mogelijkheid om een zorgprofessional na een ‘proefperiode’ van drie of zes maanden over te nemen. Dit biedt een praktijk en de zorgprofessional de mogelijkheid om elkaar vrijblijvend in de praktijk te leren kennen. Na de besproken periode kan vervolgens gezamenlijk besloten worden om de samenwerking in dienstverband voort te zetten of te beëindigen.

Wat houdt het in?

Detachering via Robin houdt in dat je een ervaren en bevlogen zorgprofessional voor een tijdelijke periode ‘inhuurt’. Bestaat er (zeer waarschijnlijk) de mogelijkheid dat je hem of haar vervolgens in eigen dienst wilt nemen? Dan kun je gebruikmaken van onze dienst ‘detachering met de mogelijkheid tot overname’. Dit houdt in dat een zorgprofessional voor drie of zes maanden via onze detacheringsdienstverlening bij jouw praktijk komt werken. In die tijd zijn wij werkgever en dragen wij zorg voor de nodige begeleiding op afstand, goede salarisafhandeling, verlof en vakantiereservering, eventuele begeleiding bij ziekte, et cetera. In principe spreek je in deze periode de intentie uit dat de zorgprofessional in ieder geval gedurende de gehele periode werkzaam in jouw praktijk blijft, maar mocht de opdracht om een bepaalde reden toch eerder stoppen, dan zou dit per direct kunnen.

Bevalt de samenwerking voor jullie beiden goed? Dan kan de zorgprofessional, tegen betaling van een fee, door jouw praktijk in eigen dienst genomen worden.

Waarom?

Waarom kiezen voor detacheren met de overname-mogelijkheid?
Soms is het fijn om een zorgprofessional eerst vrijblijvend te leren kennen en hem of haar te zien werken in je praktijk, voordat je de keuze maakt om hem of haar in eigen dienst te nemen. Past de professional in het team? Hoe is de werkethos van de professional? Komt hij of zij goed over bij de patiënten? De antwoorden op deze vragen kun je vaak pas ontdekken zodra iemand daadwerkelijk in de praktijk werkzaam is. Tegelijkertijd kan een dergelijke ‘proef’periode ook fijn zijn voor de zorgprofessional.

Hoe werkt het?

De werkwijze ziet er hierbij als volgt uit:

  1. De huisartsenpraktijk geeft bij Robin aan naar welk profiel gezocht dient te worden (functie, ervaring, eigenschappen).
  2. Robin gaat op zoek naar de juiste match voor jouw praktijk.
  3. Er vindt een kennismakingsgesprek plaats tussen de huisartsenpraktijk en de zorgprofessional.
  4. Beiden enthousiast? De zorgprofessional gaat (op flexibele basis) voor de voorafgaand besproken periode bij de praktijk aan de slag. Robin is dan werkgever.
  5. Bij beëindiging van deze periode, kan in overleg besloten worden of de professional in eigen dienst genomen wordt (tegen betaling van een fee).
  6. Beiden nog steeds enthousiast? Robin draagt de zorgprofessional over aan de huisartsenpraktijk.
Wat zijn de kosten?

Vanzelfsprekend zitten aan de detacheringsperiode kosten verbonden. Ook voor de overname vragen we een fee. Benieuwd naar onze tarieven? Neem dan contact op met onze HR-adviseurs.

Neem contact op

Andere opties via Robin

Wil je direct de medewerker binden aan je organisatie? Kies dan voor onze werving & selectie dienstverlening. Je kunt de zorgprofessional dan direct zelf een arbeidsovereenkomst aanbieden.

Of heb je alleen hulp nodig voor tijdelijke drukte en/of uitval? Maak dan gebruik van onze detacheringsdienstverlening.