Huisartsenpraktijken

Voor wie is Robin er?

Robin is er voor:

 • Zorgprofessionals | Lees meer 
  Robin heeft als missie zorg beschikbaar te houden voor iedere Nederlander. Hoe? Onder andere door samen met zorgprofessionals goede zorg te blijven realiseren.
 • Huisartsenpraktijken | Lees meer
  Voor iedere huisartsenpraktijk in Nederland is Robin bereikbaar voor personele vraagstukken.
 • Huisartsenorganisaties | Lees meer
  Robin helpt regionale huisartsenorganisaties met het managen van de regionale arbeidscapaciteit.
Met welke zorgprofessionals werkt Robin?

Robin werkt met betrokken, bevlogen en deskundige zorgprofessionals. Robin draagt zorg voor het inzetten, ontwikkelen, werven, opleiden en doorstromen van de zorgprofessional die de huisarts ondersteunt.

 • Doktersassistenten
 • Apothekersassistenten
 • Praktijkondersteuners
 • Praktijkmanagers
 • Verpleegkundig Specialisten
 • Physician Assistants
Welke diensten biedt Robin aan?

Robin ondersteunt in de praktijk door:

• Personele inzet via detachering | Lees meer
• Personele inzet via traineetrajecten | Lees meer 
• Werving en selectie van eigen personeel | Lees meer

Robin ondersteun in de regio door:

• Regionaal opleidingsplatform | Lees meer
• Regionaal stagepunt | Lees meer
• Landelijk innovatieplatform | Lees meer
• Zij-instroomtrajecten | Lees meer

Welke opdrachten neemt Robin aan?

Bij Robin kunnen huisartsenpraktijken en regionale huisartsenorganisaties terecht voor detacheringsopdrachten vanaf een duur van één maand. Deze aanvragen kunnen tevens aan ons worden doorgeven tot één maand vooraf aan de gewenste startdatum.

Wat zijn de tarieven?

Het tarief van de inzet van een medewerker is afhankelijk van de duur van de inzet alsmede de functie en het ervaringsprofiel (inschaling). Benieuwd naar de tarieven? Neem dan contact met ons op. Robin helpt graag.

Kan ik als huisartsenpraktijk van alle diensten gebruikmaken?

De diensten die Robin in de praktijk aanbiedt, zijn beschikbaar voor iedere huisartsenpraktijk in Nederland. De diensten die Robin in de regio aanbiedt zijn beschikbaar indien de regionale huisartsenorganisatie bij Robin is aangesloten.

Hoe is Robin ontstaan?

Door de toenemende zorgvraag staat de beschikbare arbeidscapaciteit binnen de huisartsenzorg onder druk. Dit vraagt om landelijk beschikbare oplossingen die voorzien in de behoefte op de werkvloer. In 2019 is daarom Robin, als onderdeel van PRO Groep, in nauwe samenwerking met regionale huisartsenorganisaties ontwikkeld.

PRO Groep is sinds 2008 actief in de zorg, en is het moederbedrijf van zowel Robin als van Praktijksteun en Sitis. Praktijksteun is actief in de gecontracteerde zorg en heeft 150 zorgprofessionals in vaste dienst. Sitis biedt ondersteunende activiteiten en oplossingen in de zorg. Hierbij is te denken aan geaccrediteerde opleidingen Praktijkmanagement in de huisartsenzorg en de inzet en implementatie van regionale e-healthplatformen in de (huisartsen)zorg.