Robin in de regio

Regionaal stagepunt

Meer informatie of een aanvraag doen? Robin helpt graag.

Neem contact op
Waarom?

De meeste opleiders hebben wachtlijsten met leerlingen die na het voltooien van de opleiding in de huisartsenzorg werkzaam willen zijn. Door gebrek aan stageplaatsen en leer-werkplekken bij huisartsenpraktijken worden momenteel te weinig zorgprofessionals opgeleid, terwijl ze er wel zijn. Robin ondersteunt hierin om de instroom op de arbeidsmarkt te vergroten en de leerlingen met behulp van een regionaal stagepunt een kans te geven om in de huisartsenzorg te kunnen werken.

Wat is het?

Een regionaal stagepunt ontstaat uit een samenwerking tussen Robin, de huisartsenorganisatie en de verschillende relevante opleiders in de regio. Het doel van een regionaal stagepunt is om alle relevante opleiders in de regio aan te sluiten op één centraal informatie- en communicatieplatform. Op deze manier is het voor huisartsenpraktijken op elk moment mogelijk om per relevante opleider inzicht te hebben in de actuele stageperiodes en de vraag naar leer-werkplekken. Tevens kunnen huisartsenpraktijken middels het stagepunt met enkele klikken kenbaar maken dat zij een stage- of leer-werkplek willen aanbieden. De desbetreffende opleiders zullen dan rechtstreeks contact leggen met de praktijk. Naast het verbinden van opleiders, hun stagiairs en praktijkplekken bundelt Robin ook de kennis die nodig is om een goede stage-aanbieder te zijn. Voor aanbieders zijn er tal van subsidiemogelijkheden die gemakkelijk met behulp van factsheets, stappenplannen en kennisdocumenten van Robin aan te vragen zijn.

Kenmerken
  • Eén centraal informatie- en communicatieplatform voor alle aangesloten praktijken van de huisartsenorganisatie.
  • Inzicht in de actuele stageperiodes en benodigde leer-werkplekken.
  • Informatie over wat een praktijk mag verwachten van een leerling, welke tijdsinvestering het behelst, wat een leerling de praktijk brengt en welke subsidiemogelijkheden er zijn (inclusief stappenplannen).
  • Direct in verbinding met alle relevante opleiders uit de regio.
Meer informatie

Meer weten over het regionaal stagepunt? Robin helpt graag.

Neem contact op