Over Robin

Wat doet en wie is Robin?

Vraag meer informatie op

Door de toenemende zorgvraag staat de beschikbare arbeidscapaciteit binnen de (huisartsen)zorg onder druk. Robin heeft als missie om zorg beschikbaar te houden in een zorglandschap met blijvende personeelstekorten en toenemende, complexere zorgvragen. Robin brengt de zorgvraag en -aanbod samen door (toekomstige) professionals op te leiden, te ontwikkelen, in te zetten en te laten doorstromen. Dit doet Robin vaak in samenwerking met verschillende regionale huisartsenorganisaties, waardoor een landelijk netwerk ontstaat.

Robin is er voor…

(Individuele) huisartsenpraktijken
Voor iedere huisartsenpraktijk in Nederland is Robin beschikbaar voor personele vraagstukken. Robin werkt met betrokken, bevlogen en deskundige zorgprofessionals. Denk hierbij onder andere aan ervaren doktersassistenten, praktijkondersteuners en praktijkmanagers. Hiernaast biedt Robin een huisartsenpraktijk ook ondersteuning bij de inzet van trainees of bij de werving en selectie van eigen personeel in de praktijk.

Lees meer

En in samenwerking met...

Regionale huisartsenorganisaties
Robin helpt regionale huisartsenorganisaties met het managen van de regionale arbeidscapaciteit. Hoe? Zowel door het inzetten van zorgprofessionals als door het creëren en toevoegen van capaciteit. Creëren en toevoegen van capaciteit in de regio doet Robin in nauwe samenwerking met regionale huisartsenorganisaties door onder andere een regionaal stagepunt en opleidingsplatform te faciliteren en zij-instroomtrajecten te organiseren. Hiernaast organiseert Robin een landelijk innovatieplatform voor bestuurders van huisartsenorganisaties, waarin kennis en ervaringen uit diverse regio’s gedeeld worden.

Lees meer

Onderdeel van PRO Groep

In nauwe samenwerking met regionale huisartsenorganisaties is, als onderdeel van PRO Groep, in 2019 Robin ontwikkeld. PRO Groep is sinds 2008 actief in de zorg, en is het moederbedrijf van Robin, Praktijksteun en Sitis. Vanuit de POH-GGZ zorgverlening als basis, levert Praktijksteun gecontracteerde zorg met regionale huisartsenorganisaties. Sitis biedt ondersteunende activiteiten en oplossingen in de zorg. Hierbij is te denken aan geaccrediteerde opleidingen Praktijkmanagement in de huisartsenzorg en de inzet en implementatie van het e-healthplatform Evie.