Robins documenten

Verzuim-reglement van Acture

Het verzuimreglement van Robin is opgenomen in Robins Personeelsgids. Maar ook na afloop van jouw arbeidsovereenkomst bij verzuim blijft Robin verantwoordelijk voor de begeleiding van jouw ziekteperiode, de re-integratie activiteiten en de doorbetaling van het ziekengeld. Wij hebben daarvoor de organisatie Acture aangewezen om zorg te dragen voor de uitbetaling van het ziekengeld en de uitvoering van de re-integratieactiviteiten.

Zie onderstaand het verzuimreglement van Acture:

CAO voor Uitzendkrachten

Onderstaand vind je de CAO voor Uitzendkrachten (ABU) die voor jou als medewerker van toepassing kan zijn. Heb je hier vragen over neem dan contact op met de helpdesk via 088-2013840 of .