Professionals vinden?

Detachering met de mogelijkheid en intentie tot overname

Neem contact op

Naast detachering en werving en selectie biedt Robin ook een tussenoplossing: detachering met de mogelijkheid om een professional na een ‘proefperiode’ van drie of zes maanden over te nemen. Dit biedt jouw team en de HR- of zorgprofessional de mogelijkheid om elkaar vrijblijvend in de praktijk te leren kennen. Na de besproken periode kan vervolgens gezamenlijk besloten worden om de samenwerking in dienstverband voort te zetten of te beëindigen.

Wat houdt het in?

Detachering via Robin houdt in dat je een HR- of zorgprofessional voor een tijdelijke periode ‘inhuurt’. Bestaat er (zeer waarschijnlijk) de mogelijkheid dat je hem of haar vervolgens in eigen dienst wilt nemen? Dan kun je gebruikmaken van onze dienst ‘detachering met de mogelijkheid tot overname’. Dit houdt in dat de professional voor drie of zes maanden via onze detacheringsdienstverlening bij jouw organisatie komt werken. In die tijd is Robin werkgever en draagt Robin zorg voor de nodige begeleiding op afstand, goede salarisafhandeling, verlof en vakantiereservering, eventuele begeleiding bij ziekte, et cetera. In principe spreek je in deze periode de intentie uit dat de zorg- of HR-professional in ieder geval gedurende de gehele periode werkzaam in jouw organisatie blijft. Mocht de opdracht om een bepaalde reden toch eerder stoppen, dan zou dit per direct kunnen.

Bevalt de samenwerking voor jullie beiden goed? Dan kan de professional, tegen betaling van een fee, in eigen dienst genomen worden.

Waarom?

Waarom kiezen voor detacheren met de overname-mogelijkheid?
Soms is het fijn om een mogelijk nieuwe collega eerst vrijblijvend te leren kennen en hem of haar te zien werken in je organisatie, voordat je de keuze maakt om hem of haar in eigen dienst te nemen. Past de professional in het team? Hoe is de werkethos van de professional? Komt hij of zij goed over bij patiënten en/of collega’s? De antwoorden op deze vragen kun je vaak pas ontdekken zodra iemand daadwerkelijk in de organisatie werkzaam is. Tegelijkertijd kan een dergelijke ‘proef’periode ook fijn zijn voor de professional zelf.

Hoe werkt het?

De werkwijze ziet er hierbij als volgt uit:

  1. De zorgorganisatie geeft bij Robin aan naar welk profiel gezocht dient te worden (functie, ervaring, eigenschappen).
  2. Robin gaat op zoek naar de juiste match voor jouw organisatie.
  3. Er vindt een kennismakingsgesprek plaats tussen jou en de zorg- of HR-professional.
  4. Beiden enthousiast? De professional gaat (op flexibele basis) voor de voorafgaand besproken periode bij je aan de slag. Robin is dan werkgever.
  5. Bij beëindiging van deze periode, kan in overleg besloten worden of de professional in eigen dienst genomen wordt (tegen betaling van een fee).
  6. Beiden nog steeds enthousiast? Robin draagt de zorgprofessional over aan de organisatie.
Wat zijn de kosten?

Aan de detacheringsperiode zijn (vanzelfsprekend) kosten verbonden. Ook voor de overname vraagt Robin een fee. Benieuwd naar onze tarieven? Neem dan contact op met onze collega’s.

Neem contact op

Andere opties via Robin

Wil je direct de medewerker binden aan je organisatie? Kies dan voor Robins werving & selectie dienstverlening. Je kunt de professional dan direct zelf een arbeidsovereenkomst aanbieden.

Of heb je alleen hulp nodig voor tijdelijke drukte en/of uitval? Maak dan gebruik van onze detacheringsdienstverlening.